Новини

Приєднання до теплових мереж

Приєднання до теплових мереж
29.05.2024

Умови приєднання

Умови приєднання до теплових мереж, що на законних підставах перебувають на балансі комунального підприємства «Теплоенерго» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області відповідають вимогам чинного Порядку приєднання до теплових мереж, затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  04.10.2023  № 1823.

  • Для приєднання об’єкта замовник надає: 

 у паперовій формі заяву на приєднання за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку, та відповідні документи до неї.

  • Одночасно із заявою на приєднання замовник надає Оператору виключний перелік таких документів:

1) заповнений опитувальний лист за формою, наведеною у додатку 4 або додатку 5 до цього Порядку, у якому зазначаються технічні параметри об'єкта замовника, що має приєднатися. Опитувальний лист має передбачати положення, згідно з якими замовник матиме право обирати на свій розсуд виконавця проєктних, будівельних робіт з приєднання серед суб'єктів господарювання, які мають право на провадження відповідного виду діяльності згідно з вимогами законодавства. Оператор не має права вимагати додаткової інформації від замовника, крім тієї, яка передбачена опитувальним листом та цим підпунктом. В опитувальному листі замовник зазначає спосіб обміну інформацією (стосовно відносини, які виникають у процесі приєднання до теплових мереж);

2) копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на об’єкт (приміщення), та/або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (з графічним планом земельної ділянки). Якщо в документах на земельну ділянку відсутній графічний план земельної ділянки (відсутній кадастровий план), замовник має надати ситуаційний план (схему) щодо місцезнаходження земельної ділянки замовника із визначенням її меж;

3) копії документів замовника:

- які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб);

- які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи-підприємця та їх представників (для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців);

- про взяття на облік або реєстрацію у Державній податковій службі України відповідно до вимог Податкового кодексу України;

4) копію належним чином оформленої довіреності на представника замовника, уповноваженого представляти інтереси замовника під час процедури приєднання (за потреби).

 

Приєднання об’єктів замовника до теплових мереж

Приєднання об’єктів замовника до теплових мереж Оператора здійснюється на підставі типового договору на приєднання, що укладається за типовою формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

Договір на приєднання укладається за взаємною згодою сторін. Договір на приєднання укладається у разі:

- приєднання до теплових мереж об’єкта, який не був підключений до теплових мереж Оператора;

- збільшення теплового навантаження або теплової потужності об'єкта;

- зміни вимог до надійності транспортування та якості теплової енергії;

- зміни вимог нормативно-правових актів у сферах теплопостачання та містобудівної діяльності.

Технічні умови на приєднання (додаток 2)є невід’ємною частиною договору на приєднання.

Відмова замовнику в приєднанні 

Оператор може відмовити замовнику в приєднанні його об’єкта до теплових мереж лише за наявності однієї з таких підстав:

- відсутність або недостатність вільної потужності теплових мереж у разі підключення тепловикористальних установок;

- недотримання замовником вимог цього Порядку.

Звертаємо увагу!

На виконання п. 1.14. Методики встановлення плати за приєднання до теплових мереж, затвердженої Постановою НКРЕКП від 05.12.2023 року  № 2286, підприємством прийняте  рішення стосовно надання  послуг з видачі технічних умов на приєднання до теплових мереж підприємства та послуг з погодження проєктів приєднання (МО та МЗ) та його кошторисної частини на відповідність наданим технічним умовам на безоплатній основі для різних типів об’єктів (тепловикористальних або теплогенеруючих / когенераційних установок). Рішення оформлено відповідним наказом по підприємству, яке  застосовується для всіх замовників цих послуг з  29.05.2024.

Тож, відповідне рішення сприятиме зниженню фінансового навантаження на нинішніх та майбутніх споживачів підприємства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назад до всіх новин